Werkwijze

In het eerste intakegesprek zullen we kennis maken en samen bespreken wat de klachten en problemen zijn waar je tegenaan loopt. Ook zullen we bekijken wat je in de behandeling wenst te bereiken. Aan het eind van het gesprek kom ik met een indicatie voor behandeling, en zal dit uitwerken in een behandelplan.  Ook zullen we dit halverwege evalueren en indien nodig sturen we bij. Ik werk volgens de wetenschappelijke richtlijnen, en tegelijkertijd werk ik eclectisch, dat wil zeggen dat ik per cliënt bekijk wat ik kan toevoegen wat passend is voor jou in de behandeling. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij jouw wensen en behoeften. We werken samen aan verbetering van jouw levenskwaliteit. 

De behandelingen zijn over het algemeen kortdurend en op basis van Cognitieve Gedragstherapie, een behandelvorm waarbij aandacht besteed wordt aan gedachten, gevoelens en gedrag in bepaalde situaties en de mogelijk belemmerende gevolgen hiervan. Waar mogelijk gebruik ik ook (elementen van) EMDR, mindfulness, ACT en oplossingsgerichte therapie. De behandelingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op methoden waarvan uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat ze effectief zijn. Vaak zal voorgesteld worden om ook buiten de therapiesessies om bezig te zijn met je doelen, bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkopdrachten. Als er behoefte is aan online behandeling, dan is dat mogelijk en maak ik gebruik van een beveiligde omgeving (microsoft teams). Ook is het mogelijk de behandeling buiten, wandelend in een groene omgeving, te laten plaatsvinden.

Ik behandel volwassenen vanaf 18 jaar en ouderen met verschillende klachten. Zo kun je terecht voor bijvoorbeeld: 

  • Depressieve klachten zoals somberheid, niet tot dingen komen 
  • Angstklachten zoals piekeren, paniekklachten of fobische klachten 
  • Klachten rondom zelfvertrouwen, zelfbeeld en assertiviteit 
  • Onbegrepen lichamelijke klachten of pijnklachten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, vermoeidheid en maag-darm klachten 
  • Problemen met levensstijl 
  • Stressgerelateerde klachten 
  • Verwerkingsproblemen door verlies of een heftige gebeurtenis 

Wanneer blijkt dat je klachten niet in aanmerking komen voor behandeling binnen mijn praktijk zal ik je moeten doorverwijzen. 

Mijn praktijk heeft een privacystatement en een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. 

Tijdens mijn vakantie word ik waargenomen door mijn collega Vera BarczukGZ-psycholoog (Psychologiepraktijk Barczuk).   

Ik werk volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld waaraan een psycholoog zich dient te houden. 

 

Ik ben lid van de vereniging voor cognitieve gedragstherapie, VGCt.De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën is de wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland.

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. De LVVP is actief in de lobby en belangenbehartiging voor de vrijgevestigde ggz-professional en biedt advies, ondersteuning en training aan leden. Cliënten kunnen hier meer informatie vinden over behandeling bij een vrijgevestigde psycholoog.