Tarieven en vergoedingen

De zorg die Psychologenpraktijk de Ster biedt valt onder de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). 

In 2023 worden er minimaal 5 consulten vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Er zijn drie zogenoemde zorgproducten, waarin de intake met uitwerking worden meegerekend; kort (maximaal 5 sessies), middel (6 tot 8 sessies) en intensief (9 tot 12 sessies). Na de intake bespreken we hoeveel sessies er vermoedelijk nodig zijn. Hierbij is het noodzakelijk dat er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM 5 diagnose).

In 2023 heeft Psychologenpraktijk de Ster contracten voor de BGGZ met alle zorgverzekeraars, behalve ONVZ. Wanneer je verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar krijg je de behandeling bij mij vergoed. Ben je verzekerd bij ONVZ en wil je toch in behandeling komen, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Het is ook mogelijk om zonder inmenging van je zorgverzekeraar in behandeling te komen.

Let op: per januari 2022 is er een grote verandering gekomen in de financiering van de GGZ; het zorgprestatiemodel. Het fundament van dit model bestaat uit prestaties die herkenbaar moeten zijn voor iedereen en de daadwerkelijk geleverde zorg weerspiegelen. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. De afgelopen jaren vond de afrekening van de behandeling pas plaats aan het einde van de behandeling of na een jaar. In het nieuwe model zal maandelijks gedeclareerd worden. Op de rekening die u of uw verzekeraar ontvangt zal precies te zien zijn wanneer, door wie en hoe lang u behandeld bent. Op de rekening staat vanaf januari 2022 ook de zorgvraagtypering en of u eigen risico moet betalen.

In het zorgprestatiemodel staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering op de rekening. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. Binnen de vrijgevestigde praktijk worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 4. De zorgvraagtype 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld. De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor wordt een vragenlijst gebruikt genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt ingevuld door de behandelaar aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden wordt het zorgvraagtype bepaald, wat informatie geeft over de te verwachte behandelinzet.

De duur van het consult en het beroep (GZ psycholoog of psychotherapeut) bepaalt het tarief. De praktijk gaat uit van de tijd die in de agenda was gepland voor de afspraak, ook als het consult iets langer of iets korter duurde. Als het consult meer dan 15 minuten afwijkt, stellen we het tarief bij. De tarieven die in rekening worden gebracht zijn conform de NZA tarieven.

Meer over de veranderingen vanaf 2022 leest u op de website van de LVVP.  

Behandeltarieven

1. Tarieven
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gb-ggz. De tarieven voor de gbggz in 2022 zijn te vinden op de website van de NZA.

2. Tarief Overig (zorg)product
In mijn praktijk wordt 100% van het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, gehanteerd. Dit tarief is vastgesteld door de NZA en bedraagt in 2022 € 117,33 per consult.

3. Tarief zelfbetalers
Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gbggz zie vraag 1.

4. Voorwaarden en tarief no-show
Het tarief voor no-show is: € 50,- per gemiste afspraak bij afzegging (korter dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak).

Zie de NZA tarieven, de betalingsvoorwaarden, de lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars en de algemene voorwaarden van Psychologenpraktijk de Ster. Voor klachten rondom behandeling kunt u contact opnemen met uw behandelaar. Meer informatie over klachtenregeling vindt u hier.

Let op: verplicht eigen risico

Geestelijke gezondheidszorg valt wel onder het verplicht eigen risico van € 385. Ook wanneer er slechts een intake plaats vindt, zul je een gedeelte van je eigen risico kwijt zijn. Als er geen sprake is van een psychisch probleem zal ik je terugverwijzen. Het gesprek wordt dan alsnog vergoed, echter je zult wel een gedeelte van je eigen risico kwijt zijn.

Vanaf 2022 wordt het eigen risico niet langer per traject, maar per kalenderjaar aangesproken. Dit kan tot gevolg hebben dat u als cliënt over een behandeltraject twee keer het eigen risico moet betalen, namelijk wanneer tijdens de behandeling de grens van het kalanderjaar overschreden wordt. Meer over de veranderingen leest u op de website van de LVVP.